Amphion

pres(en)teert...

2021

2022

2023

Team, missie & visie

Het vaste team bestaat uit een mix van een kleine 400 medewerkers van het kernteam, flex-medewerkers, vrijwilligers en docenten. Het Amphion-team werkt keihard om cultuurbeleving bereikbaar te maken voor de Achterhoek en daarbuiten. We zijn ook enorm trots op alle vrijwilligers!

Missie en visie
Onze missie hebben we als volgt geformuleerd: ‘Wij wakkeren het culturele vuur in de gehele regio aan, bereikbaar en aantrekkelijk voor iedereen. Wij vlammen en lopen voorop in culturele ontwikkelingen. Wij zijn Trots, Open, Zorgzaam en Ondernemend.’  Zonder kunst geen verbeelding, zonder verbeelding geen creativiteit, zonder creativiteit geen innovatie. We scharen ons ook volledig achter de landelijke New Creative Deal van de Taskforce culturele en creatieve sector en hebben ambitieuze plannen.

Samenstelling A-team

Team2
  • Docenten
  • Vrijwilligers
  • Kernteam
  • Oproep/Flex

WIST JE DAT...

...we een onderzoek doen naar onze leercultuur? Het is een instrument om de drie oude organisaties goed te kunnen laten samensmelten.

Vrijwilligers per groep in 2022

GrafiekAmphion

Onze ambities voor 2023 & 2024

Wij gaan voor inclusie en diversiteit

De samenleving verhardt, ongelijkheid neemt toe en we zien een toenemende polarisatie. Cultuur verbindt. Amphion doet dat dagelijks. Met ons werk in de scholen, onze theaterprojecten en ons jongerencentrum. We verbinden generaties en bevolkingsgroepen. Zowel ons personeels- als ons klantenbestand is echter nog te weinig divers. Samen met onze collega-instellingen brengen we daarom een gezamenlijk statement uit en stellen een trainingsprogramma op gebaseerd op de Code Diversiteit & Inclusie voor de culturele sector.

Wij gaan voor co-creatie met partners

Amphion draagt bij aan een creatief klimaat en daarmee aan de economie en het sociaal domein. Kern van onze manier van werken is co-creatie, ook in financieel opzicht. We hebben Maatschappelijke (Ster-)partners, een Culturele Businessclub en Vrienden van Amphion die ons steunen. Ook werken we samen met het Onderwijs en de Zorg. Kunst en cultuur dragen bij aan een goede gezondheid. Amphion is regelmatig good practice in onderzoeken geweest. We zijn daarom kernpartner geworden in de preventieagenda van de gemeente Doetinchem. We gaan steeds meer cross-overs organiseren, zodat ook de partners de voordelen gaan ervaren van ons samengaan.

Wij gaan voor de Fair Practice Code

We hebben in 2021 een nieuw ZZP-beleid ingezet op basis van de Fair Practice Code met als uitgangspunt: solidariteit, transparantie, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen. We hebben het basistarief verhoogd, vergoeden meer werkzaamheden en zorgen voor brede inzet in álle programma’s. Er is een Achterhoekse pool opgezet voor kunstdocenten, waardoor onze docenten meer garantie hebben op werk. Ook organiseren we samen met hen inspiratie- en intervisiesessies.

2021 in beeld

Frisse start Amphion Cultuurbedrijf

Dan dansen we toch gewoon buiten

Online Pubquiz

Start YouTube-kanaal met cultuureducatie tutorials

Kunstbus viert lustrum met virtuele reis

PeuterPower: lancering hoorspelen voor peuters

Start Blend-it

Presentatie MuziekStart!

Signing locatie ’s-Heerenberg

Doesburgse jeugd maakt speelgoed voor ouderen

JC SFA Bikepark als extra Lockdownlocatie

AVRO TROS Muziekfeest in Amphion

Eerste film na de lockdown

Lancering landelijke campagne 'Mooier dan Ooit'

Talentenjacht Rabo on stage in Amphion

Theaterschool Filmpremière

Taalcafé Outdoor

Seizoensafsluiting A-team

Opening buitenexpo Kunst door de Brievenbus

Eindmanifestatie muziek en dans

Onderwijsgesprek Outdoor met Daan Rovers

Amphion voortaan cashloze organisatie

Concert Flierefluit Amphion

Buitenfilm Festival

Opening SiloArtTour

Lanceringsdag magazine; heel Amphion op de fiets

Seesing Flex als Maatschappelijk (ster)partner, kleine zaal voortaan Seesing Flex-zaal

Start Beeldbrengers: jongerenTV van JC

Les is More, open lessenweek Amphion

Seizoensopening voor relaties met Merlijn Twaalfhoven

Kijk mij nou: ouderen en nieuwkomers maken zelfportretten

Start Amphion Theaterschool

Achterhoekse Liedjesstraot ECAL met Warboelband

Foto: Josée Gruwel

Expositie Beeldhouwerscollectief

Cliff Richard live @Gruitpoortzaal 1

Herstel gevel gereed

Heropeningsweekend

We kregen een zolderopruimviool

Eindelijk mag het OGSO weer spelen

Benefietvoorstelling selectiegroep Lèfamm (Amphion Dansschool)

Viering Sinterklaasfeest in Amphion

Theaterschool on tour: 3x spelen in Gent

Onze theatermaker Jos Spijkers wint Gelderse Bokaal

Aankondiging nieuwe lockdown

© Amphion Cultuurbedrijf

Design: Studio 149